Living Hope Teens

14 mei 2023
14:00 tot 15:30

14 mei 2023
14:00 tot 15:30
Living Hope Teens, vanaf het voortgezet onderwijs t/m klas 4, komen eens per 2 weken op zondagmiddag bij elkaar op het huisadres van een van de leiders. Gezelligheid en meer leren over God, Jezus en de Heilige Geest en het vormen van een eigen identiteit als christen staat centraal. Het is ons doel om te groeien in relatie met elkaar en om de tieners te helpen groeien in geloof en in hun persoonlijke relatie met God. Naast geloof willen we hun Gods hoop en liefde bieden. Bovenal verlangen we ernaar dat de tieners vroeg of laat in hun leven op een positieve manier, vanuit het hart, gaan reageren op Gods liefde. 
Voor meer informatie: rensruitenberg@hotmail.com