Dienen in de gaven van de Geest

Jezus zegt: ‘De werken die Ik doe, zullen jullie ook doen’! Verlang je ernaar om Jezus echt te gaan volgen en dienen in de gaven en kracht van Zijn Geest? Dan is deze cursus wellicht een inspiratie en uitdaging voor je! Van harte welkom!

Dit bericht is geplaatst op 31-07-2023

Ontdek je bestemming

We hebben allemaal het verlangen om te ontdekken wat Gods bestemming voor ons is. Hoe en waar mogen we Hem dienen? Met welke gaven? Soms is dit echt een puzzel.

We gaan ontdekken hoe we anderen door de gaven en bedieningen van de Geest kunnen dienen. We mogen daarbij leren samenwerken met de Heilige Geest. Als God ons roept om Hem te dienen, geeft Hij ons ook Zijn ‘gereedschap’ om dat te kunnen doen. Iemand heeft eens gezegd: ‘God roept niet de bekwamen, maar Hij bekwaamt hen die Hij roept’!

We hebben daarom meer nodig dan alleen het kennen van onze gaven en bedieningen. Ook andere belangrijke aspecten in ons leven en in onze relatie met God spelen een rol. Zoals het kennen van Zijn roeping en bestemming! Dit komt eveneens aanbod.

 

Inhoud training

De cursus ‘Discipelen van Jezus’ heeft het volgende doel: Leren dienen in de gaven van de Geest!

De cursus is opgezet in de vorm van een cursus als dagboek, zodat je er elke dag mee bezig bent en met Jezus ‘in gesprek kunt gaan’. Hierbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

● Samenwerken met de Heilige Geest

● Genadegaven, gemeentegaven en bedieningen

● Jezus’ voorbeeld

● Geroepen om te dienen

● Wachten op God

● Hoe leef ik?

● Dienen met gezag

● Mijn plaats in de visie

 

Praktische info

De cursus start op woensdagavond 27 september om 19.45. Dan volgt er een weekend op vrijdagavond 6 en zaterdagmorgen en middag 7 oktober 2023. Daarna volgen er nog 6 woensdagavonden: 11 en 25 oktober; 8 en 22 november; 6 en 13 december 2023.

Het weekend en de zeven avonden vinden plaats in ‘de Herikon’; Stationsstraat 2; Putten. De cursus wordt jullie aangeboden door LIVING HOPE. Er is een mogelijkheid om d.m.v. een vrijwillige bijdrage in de onkosten te delen. Graag opgeven vóór 20 september 2023!

Aanmelden en contact