Discipelschapstraining 1

Jezus zegt: ‘Kom, volg Mij’! Wil jij leren leven in de kracht van Jezus? Geef je op voor 22 januari!

Dit bericht is geplaatst op 30-12-2023

Geef je op!

Wil je Jezus beter leren kennen en verlang je ernaar om Hem echt te gaan volgen en dienen in de kracht van Zijn Geest? Dan is deze cursus wellicht een inspiratie en uitdaging voor je! 
De cursus zal worden gegeven door Kees de Vlieger. Kees gaf leiding aan Stichting Kerygma in Voorthuizen en heeft deze cursus al vele jaren mogen gegeven.
 

De cursus is opgezet in de vorm van een cursus als dagboek, zodat je er elke dag mee bezig bent en met Jezus ‘in gesprek kunt gaan’. Hierbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

● Gods plan met ons leven

● De kracht van het bloed van Jezus

● Door geloof gered

● Opnieuw geboren en vervuld worden met de Geest

● Mijn positie in Christus

● Vergeving en een zuiver geweten

● Vrij van de wet en dienen in de vrijheid van de Geest

● Het Vaderschap van God

● Als christen leven en dienen door de kracht van Gods liefde

We starten de cursus met een weekend op vrijdagavond 26 en zaterdag 27 januari 2024. Daarna volgen er 7 lesavonden om de week. Deze cursus is open voor deelnemers vanuit alle kerken en gemeenten in Putten en omgeving!

 

Getuigenissen deelnemers 2023:

Sander Swenne
Wat mij vooral heeft aangesproken was het om het als groep met elkaar te doen en als groep te groeien. Ik vond de saamhorigheid erg mooi en een hele fijne sfeer.

Ard Kleijer
Voor mij was het eerste weekend de zaterdagmiddag heel erg bijzonder. Bij het moment van gebed om vulling met de Heilige Geest gebeurde er van alles met mij. De weken daarna was ik zo vol van Gods werk dat mijn gerichtheid meer dan ooit op Hem was gericht. Ik ervoer meer rust in mijn werk. Iets waar ik heel dankbaar voor ben.

Peter van de Meij
Opnieuw stilstaan bij wat het betekend om een discipel van Jezus te zijn was super waardevol. Samen met mijn broers en zussen reflecteren op de vernieuwende en herstellende kracht van Zijn offer en hoe je daar in je dagelijks leven invulling aan geeft was bijzonder en ingrijpend. 
Het heeft mij nieuwe perspectieven gegeven en een nieuwe drive om heel bewust achter Hem aan te gaan, waar dat mij ook brengt.

Nico en Esther van Wilgenburg
Afgelopen najaar hebben wij de discipelschapcursus gevolgd. Echt een aanrader. In de cursus werd onder andere stilgestaan bij onze nieuwe positie in Christus. Wij zijn vrij van de wet en hebben zoveel in Christus ontvangen. Wij ervaren meer vrijheid in onze relatie met God. Zo hebben wij onder andere geleerd dat het niet om prestatie gaat maar om relatie. 
De cursus heeft ons geholpen om stil te staan bij de basis van ons geloof. Het is een diepgaande cursus waarbij Gods woord centraal staat en wij samen mochten ontdekken wat Jezus volgen inhoudt.

Thijs Timmerman
De vrucht van de cursus was toch wel ZIJN zoals Jezus. Zijn volgeling mogen worden.  Zijn discipel.
Ik kreeg die kans toen Kees ons het traktaat uitdeelde en ons stimuleerde om in overeenstemming met in gebed gaat met Hem te vragen om een Goddelijke ontmoeting.
Die kans werd mij geboden toen ik samen met een collega op maandagochtend na het weekend koffie ging drinken.
Lekker productief na het weekend gelijk aan een warme drank. Overigens in mijn geval warme chocolademelk omdat ik niks met koffie heb. Is gelijk een ambtelijk stigma over boord gegooid.
Mijn collega vroeg mij terwijl wij op ons drankje stonden te wachten of ik affiniteit had met astrologie en sterrenbeelden. Ik gaf aan dat ik meer heb met de gene die de sterren en alles in het heelal en nog meer dan dat geschapen heeft!
Vervolgens werd het een mooi gesprek over geloof en de diepere achtergrond hier van. Mijn collega was eerst wat vaag in hoe het tegen geloof aankeek. Hij hield het open en was ruimdenkend ingesteld. Uiteindelijk zei ik dat het heel concreet kan worden als je God leert kennen en vrijheid krijgt door het genadevolle volbrachte werk van Zijn zoon Jezus.
Daar stond hij in het aannemen van wat ik zei voor open.
Hij was wel gewend om met hoogtijdagen naar de kerk te gaan.
Ik heb hem vanuit ontspanning het traktaat meegegeven die hij vanuit bereidheid accepteerde.
God mag hierin de oogst doen in het leven van mijn collega en zijn vrouw.
U mag mee bidden!