Geef jij ook?

Help je mee om de missie van de Living Hope Putten uit te dragen en het Koninkrijk van God meer zichtbaar te maken?

Living Hope is volledig afhankelijk van giften om alle activiteiten, zoals kerkdiensten (waaronder livestream), ondersteunen van zendelingen, evangelisatie, jeugd- en kinderwerk, pastoraat en diaconaat, te kunnen realiseren.

De Evangelische Gemeente ‘Living Hope’ in Putten is lid van de Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten (VPE). Deze organisatie heeft sinds 2007 een ANBI-groepsbeschikking. Deze beschikking houdt onder meer in dat de giften die aan de gemeente gegeven worden fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar:  Website VPE.


Dit kan door geld over te maken naar IBAN: NL16 INGB 0005 0755 48 t.n.v.  Evangelische Gemeente Putten of door gebruik te maken van de online machtigingsmogelijkheid hieronder.

Als u een login voor Mijn EGP hebt en u eerst inlogt dan worden uw gegevens automatisch ingevuld en kunt u uw giften terugzien in Mijn EGP.