Zending

Onze gemeente wil mensen ondersteunen die het Woord van God in de wereld verkondigen. Dit is één van de pijlers van het fundament van de Gemeente van Jezus Christus.

Zending

Door middel van het ondersteunen van onderstaande zendingsprojecten en zendelingen geven we o.a. invulling aan onze visie om een gezonden gemeente te willen zijn. Naast dat we in de directe omgeving van de gemeente uitreiken naar mensen die God niet persoonlijk kennen en/of mensen in nood, doen we dit door zendingsprojecten in het buitenland te ondersteunen. Dit doen we door het geven van geld en ons gebed.

De volgende projecten en zendelingen worden door ons maandelijks ondersteund:


Doctors on Mission International

Doctors On Mission International (DMI) voorziet in medische zorg via de opbouw van lokale medische teams die uitgaan naar streken in de Andes en in het Amazone gebied in Bolivia en Haïti waar de nood hoog is en gebieden waar rampen (geweest) zijn.

De lokale medische teams werken vaak samen met lokale inlandse kerkjes en richtten zich voornamelijk op (wees-)kinderen, jonge alleenstaande moeders of zeer arme families in gebieden waar geen medische zorg is.

 Meer informatie: Doctor´s On Mission


Weid Mijn lammeren

Weid Mijn lammeren zet zich in voor het welzijn van alle kinderen in Suriname, maar in het bijzonder voor kansarme kinderen. 

Dit werk bestaat uit straatevangelisatie, training van jongerenwerkers, een kinderdagverblijf met een peuter,- en kleuterschool, en outreach in het binnenland.

Weid mijn lammeren is de afgelopen jaren uitgebreid met Hadassah; een noodopvangcentrum voor 12 dakloze alleenstaande moeders en hun kinderen.

 

Vanuit de uitspraak van de Here Jezus in de Bijbel (Johannes 21:15) is de visie van de stichting Weid Mijn Lammeren ontstaan.

Wout en Diny van den Bor, leden van onze gemeente, kregen heel wat jaren geleden de roeping om dit werk in Suriname op te zetten. Wout is inmiddels overleden en Diny heeft nog steeds contact met dit werk.

Op dit moment wordt dit werk met passie en enthousiasme geleid door Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe.

Meer informatie: Weid mijn lammeren

 


Ansel en Chinomso Pronk

Ansel en Chinomso werken op Cebu eiland in de Filipijnen. De Filipijnen staan bekend om het hoge percentage kindermisbruik, zowel door de vele toeristen als nu ook door de eigen bevolking. Armoede en gebroken gezinnen zijn een groot probleem, dit maakt jongeren kwetsbaar. De meeste jongeren in de Filipijnen groeien op zonder enig besef van wat normaal is, laat staan Gods standaard.

 

 

 

 

Het bijzondere is dat er wel een grote geestelijke honger onder veel jongeren te vinden is, en vele zoeken een veilige plaats. Dit bieden ze via het inloop huis ‘Talita’ voor straatjongeren en jeugdgroepen via de OKCC-gemeente in Cebu. 

Vele van deze jongeren worstelen zowel met trauma als ook hun identiteit en seksualiteit. Ansel en Chinomso zijn in deze hulpverlening getraind en trainen ook anderen hierin via de opleidingen van JMEO, seminars en via hun YouTube kanaal.

 

 

 


Midden-Oosten

We ondersteunen een project waarbij de identiteit van de zendelinge in verband met haar veiligheid niet kunnen noemen op de website. Dit project strekt zich uit naar vrouwen in het Midden-Oosten die verstrikt zijn geraakt in prostitutie en verslaving, waarvan velen geen dak boven hun hoofd hebben. De zendelinge is een verpleegkundige uit onze gemeente en ze mag deze vrouwen dienen. Zij werkt mee in een centrum voor deze vrouwen, gaat op outreach naar de bordelen en richt zich daarnaast op het verzorgen van wonden. Tevens dient zij bij een andere organisatie die ex-prostituees en overlevende van mensenhandel helpt aan een baan en het terugkeren in de maatschappij. Zij hoopt de liefde van de Vader te delen, door Zijn handen en voeten te zijn.