Missie en visie

Als Living Hope gemeente willen we een gemeente zijn zoals Jezus bedoeld heeft. Dit is onze uitdaging, onze missie!

Missie en visie

Daarom willen we ons richten op de twee doelen waar het werkelijk om moet gaan:

1.   Heb God als eerste lief            Je vervult het Grote Gebod

2.   Heb je naaste lief als jezelf     Je vervult de Grote Opdracht

Om onze missie te realiseren, willen we een doelgerichte gemeente zijn. Hierbij richten we ons op de volgende vijf doelen:

 

 

Dienen

Als eerste willen we erkennen en belijden dat Jezus Christus het Hoofd is van onze gemeente. In alles wat we doen en in wie we zijn, staat Hij centraal. Hij is onze Verlosser en Heer. We willen Hem dienen, niet uit plicht en slavernij, maar gedreven door Zijn liefde (2 Korinthe 5:14).

 

 

Oogsten

We willen als gemeente Jezus’ opdracht serieus nemen en uitgaan om te ‘oogsten’. Er is heel veel nood, in gezinnen, in Putten, in ons land, in de hele wereld. Daarom willen we in onze directe omgeving en ver weg, de hoop en liefde van God laten zien. We willen door woord en daad betrokken zijn bij het binnenhalen van de oogst.

 

 

 

Herstellen

Wanneer mensen vanuit de wereld in onze gemeente komen, zijn ze niet meteen heilig, vrij en volwassen. Er is een proces van herstel nodig. We willen nieuwe gelovigen helpen groeien in hun identiteit, d.w.z. in wie ze zijn in Jezus Christus. Soms is bevrijding en (innerlijke) genezing nodig.

 

Discipelen

Jezus heeft ons niet opgedragen om bekeerlingen te maken, nee, Hij zei: ‘maak discipelen’! Als discipel van Jezus gaan we ontdekken wat Gods bestemming voor ons leven is, welke gaven Hij ons gegeven heeft en hoe we die door de werking van de Heilige Geest zowel binnen als buiten de gemeente kunnen gebruiken.

 

Zenden

Jezus heeft voor ons allemaal een bestemming. We zijn daarom allemaal een ‘gezondene’. Dit wil niet zeggen dat we allemaal de zending in moeten gaan, naar een ander land en ver weg. De opdracht is ook voor dichtbij, in onze gezinnen, in onze buurt, op ons werk en op school, enz. Het gaat om ‘outreach’, d.w.z. ‘uitreiken naar’ mensen in nood.

Hoe we als gemeente deze visie praktisch handen en voeten geven, kun je lezen onder de kopjes ‘Delen’ en ‘Samen’.