@Home

Samen Christen zijn

@Home

Elke twee weken komen we samen in een kleine groep bij verschillende gemeenteleden thuis. @home is op dinsdag, woensdag- en donderdagavond. Deze avonden zijn gericht op samen:

  • God aanbidden
  • Groeien in geloof en kennis van Gods Woord
  • Zorg voor en ondersteunen van elkaar
  • Bidden voor elkaar, de gemeente, ons land, etc.
  • Gezellig samen zijn

Heb je vragen of wil je een keer komen kijken neem dan Contact op.