Teens

Gezelligheid en meer leren over God!

Teens

De Teens komen eens per 2 weken bij elkaar op het huisadres van een van de leiders. Teens is voor tieners van het voortgezet onderwijs 1 t/m klas 3. Gezelligheid en meer leren over God, Jezus en de Heilige Geest en het vormen van een eigen identiteit als christen staat centraal. Het is ons doel om te groeien in relatie met elkaar en om de tieners te helpen groeien in geloof en in hun persoonlijke relatie met God. Naast geloof willen we hun Gods hoop en liefde bieden. Bovenal verlangen we ernaar dat de tieners vroeg of laat in hun leven op een positieve manier, vanuit het hart, gaan reageren op Gods liefde.