ANBI

Algemene gegevens

Evangelische gemeente Putten
Brinkstraat 91
3881 BP Putten
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 76913287.
info@livinghopeputten.nl


Doelstelling Evangelische gemeente Putten

De Living Hope Evangelische Gemeente Putten is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Hierdoor zijn je giften aan de EGPutten aftrekbaar van de belasting.