Privacyvoorwaarden

Privacystatement Living Hope Putten


Living Hope Putten is een enthousiaste kerkelijke gemeente. We zoeken verbinding met elkaar en met onze omgeving op respectvolle wijze. Daarom gaan we zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die we van elkaar hebben. In dit privacystatement willen we je uitleggen welke gegevens wij verwerken, en waarom we dat doen. Vragen over, of zorgen rondom deze verwerking kun je richten aan: info@livinghopeputten.nl.

 

Hoe gebruikt Living Hope Putten jouw gegevens?
Om als gemeente goed te kunnen functioneren zijn er gegevens die wij moeten vastleggen. Hierbij is het wettelijke kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) leidend. Hierin zijn de privacyrechten en verantwoordelijkheden voor leden, medewerkers en teams vastgesteld. Bijvoorbeeld dat wij je toestemming nodig hebben voor het vastleggen van deze gegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Living Hope Putten?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, jubileumdata, gezinssamenstelling en betaalgegevens. Daarnaast gebruiken wij beeldmateriaal zoals foto’s en video’s dat jou of jouw kinderen mogelijk herkenbaar in beeld brengt. Externe publicatie van dergelijke persoonsgegevens gebeurt alleen met expliciete toestemming van de betrokkenen.

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

 

Ledenadministratie
In onze ledenadministratie houden we bij wie er lid van onze gemeente zijn.

 

Onderlinge betrokkenheid en zorg
Je adresgegevens, jubileum- en geboortedatum worden ook gebruikt voor de onderlinge zorg die we als gemeente en gemeenschap willen bieden. Zoals voor de coördinatie van zorgtaken, bezoek en bijvoorbeeld het verzoek aan de gemeente om een kaartje te sturen.

 

Inzage, aanpassen en bezwaar
Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens, waaronder:

 

Inzien en wijzigen van je gegevens
Je kunt je eigen gegevens inzien via “Mijn Living Hope”. Door hier in te loggen kun je zien welke gegevens Living Hope voor jou en jouw huisgenoten vastgelegd heeft.

 

Mochten deze gegevens niet meer accuraat zijn, of je wilt dat Living Hope deze gegevens niet langer verwerkt, kun je dit voor een aantal persoonsgegevens zelf direct aanpassen. Ook is het hier mogelijk om de zichtbaarheid van je gegevens te beperken. Als je zichtbaarheid van je gegevens beperkt, zijn deze alleen nog inzichtelijk voor jezelf, je meerderjarige huisgenoten en de administratie van Living Hope Putten.

 

Als je geen toegang hebt tot “Mijn Living Hope”, of je een persoonsgegeven wilt wijzigen of verwijderen wat niet kan via “Mijn Living Hope” kun je je richten tot het secretariaat via info@livinghopeputten.nl

 

Het secretariaat kan je ook meer vertellen over hoe dit privacystatement betrekking heeft op jou of jouw gezin. En mocht je een klacht hebben over onze gegevensverwerking dan kun je deze ook bij het secretariaat neerleggen of bij de leiding van de gemeente. Uiteraard staat het je altijd vrij om de Autoriteit Persoonsgegevens te benaderen als je van mening bent dat ons handelen niet overeenkomt met de privacywetgeving.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Mocht je worden uitgeschreven als lid van onze gemeente, dan verwijderen wij je gegevens uit “Mijn Living Hope” binnen 30 dagen en binnen 3 maanden uit de administratie.

 

Verwerkers van persoonsgegevens
Het secretariaat van Living Hope Putten verwerkt jouw persoonsgegevens. Living Hope Putten is de naam die wij dagelijks gebruiken, onze vestigingsnaam is:

Evangelische gemeente Putten

KvK nummer: 76913287.

 

Er zijn overeenkomsten gesloten met de leverancier van de software die de persoonsgegevens verwerkt (kerkSPOT), en opslag, aanpassing en beveiliging van deze gegevens in “Mijn Living Hope” mogelijk maakt. Hoe kerkSPOT omgaat met privacy is beschreven in een eigen reglement; je kunt het hier vinden: Privacyvoorwaarden | kerkSPOT

 

Je persoonsgegevens worden niet met derden buiten Living Hope gedeeld. Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor externe publicaties, wordt daarvoor eerst je toestemming gevraagd; het kan daarbij gaan om geschreven informatie of beeldmateriaal.

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als lid of bezoeker?

We verwachten van jou als lid of bezoeker van Living Hope Putten  met respect en verantwoordelijkheid om te gaan met persoonsgegevens van anderen die je hebt ontvangen of verkregen, en deze niet te delen met derden, tenzij je daar toestemming voor hebt verkregen.

 

Meer informatie:

info@livinghopeputten.nl